MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được khái niệm y học dựa vào bằng chứng (EBM) và các bước thực hành y học dựa vào bằng chứng
 2. Trình bày được một số khái niệm thống kê y học cơ bản và áp dụng được nguyên tắc lựa chọn trắc nghiệm thống kê và phiên giải kết quả phân tích số liệu nghiên cứu

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Khái niệm y học dựa vào bằng chứng (EBM) và các bước thực hiện EBM
 2. Thực hành phân tích gộp (meta-analysis) đơn giản
 3. Khái niệm thống kê cơ bản, các tham số thống kê cơ bản.
 4. Thực hành thông kê mô tả (biến định lượng, biến định tính)
 5. Thực hành thống kê suy luận thông quan ước lượng khoảng (95%CI)
 6. Thực hành thống kê suy luận kiểm định giải thuyết (xác định sự khác biệt, xác định liên quan, tương quan biến định lượng, định tính…)

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Giảng viên, nghiên cứu viên từ các trường, viện, tổ chức nghiên cứu.
 2. Bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên.
 3. Nghiên cứu sinh, học viên cao học, bác sỹ nội trú và sinh viên.
 4. Báo cáo viên, trình dược viên các công ty dược phẩm.
 5. Các đối tượng có nhu cầu khác…

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Học viên chuẩn bị Laptop để thực hành phân tích số liệu.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn