MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được các khái niệm cơ bản về quản lý dự án
 2. Xây dựng được các nội dung chính của đề cương dự án
 3. Xây dựng được phương án tổ chức thực hiện và đánh giá dự án

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Một số khái niệm chung về Quản lý dự án
 2. Phân tích tình hình
 3. Xác định các bên liên quan
 4. Xây dựng mục tiêu dự án
 5. Xác định các kết quả của dự án
 6. Xác định các hoạt động và nguồn lực dự án
 7. Xác định chỉ số
 8. Xác định giả định, rủi ro
 9. Xây dựng Khung logic dự án
 10. Xây dựng kế hoạch theo dõi đánh giá dự án

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Bác sỹ, điều dưỡng
 2. Cán bộ quản lý tại các Vụ, Cục, Sở trực thuộc Bộ Y tế
 3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, trưởng/phó các khoa/phòng chức năng tại bệnh viện, Trung tâm y tế…

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn