Số lượng vị trí việc làm quản lý bệnh viện đang có xu hướng gia tăng. Con đường đến với vị trí quản lý như thế nào? Người quản lý giỏi đòi hỏi cần có những kiến thức kỹ năng gì? Chương trình Thạc sĩ quản lý bệnh viện sẽ giúp ích gì cho con đường quản lý?

Theo Cục thống kê lao động và dự báo việc làm của Mỹ, tỉ lệ tăng trưởng của các vị trí việc làm quản lý y tế sẽ tăng khoảng 32% trong giai đoạn từ 2019 – 2029, cao hơn hẳn so với tốc độ tăng trưởng của các vị trí việc làm trong y tế hoặc các vị trí quản lý trong các ngành nghề khác.

Tại Việt Nam, số lượng vị trí việc làm quản lý y tế nói chung và vị trí việc làm quản lý bệnh viện nói riêng cũng theo xu hướng tiếp tục tăng trưởng. Tuy chưa có số liệu thống kê tương tự, nhưng dựa vào việc số lượng bệnh viện đã tăng khoảng 5,4% trong 4 năm (từ 1122 lên 1409 bệnh viện trong giai đoạn 2014 – 2018), chúng ta có thể dự đoán số lượng vị trí việc làm quản lý bệnh viện sẽ tăng trưởng ít nhất với tỉ lệ tương tự.

Như vậy vị trí việc làm quản lý bệnh viện đang có xu hướng tăng lên. Làm thế nào để có được một vị trí quản lý trong bệnh viện? Hiện nay, con đường phổ biến nhất là bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất và tích lũy kinh nghiệm để thăng tiến dần lên vị trí cao hơn. Khi những người có hoặc không có bằng cấp chuyên môn về y tế đã có tiềm năng đặt được vị trí quản lý, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm các khóa đào tạo như chương trình Thạc sĩ Quản lý bệnh viện để bổ sung thêm những kiến thức quản lý mà chương trình đào tạo trước đây chưa có. Một con đường khác, thường ở khu vực tư nhân, đó là những người có bằng cấp về quản lý của các ngành nghề khác, có thể chuyển sang làm quản lý bệnh viện. Tuy nhiên họ vẫn cần phải bổ sung thêm một số những kiến thức trong lĩnh vực quản lý bệnh viện đặc thù.

Một người quản lý giỏi, về mặt cá nhân cần có khả năng chịu đựng áp lực, xử lý công việc trong giới hạn thời gian cho phép, thân thiện, có kỹ năng giao tiếp thông minh và kỹ năng lãnh đạo hiệu quả. Nếu quản lý một bộ phận nhỏ, họ cần phải có kiến thức và kỹ năng quản lý nguồn nhân lực, quản lý trang thiết bị trong phạm vi quyền hạn, điều phối vận hành cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh với chất lượng được đảm bảo. Nếu quản lý một cơ sở lớn hơn, họ cần phải có thêm khả năng quản lý tài chính, quản lý chiến lược, quản lý sự thay đổi để có thể tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của bệnh viện.

Chương trình Thạc sĩ quản lý bệnh viện với độ dài khoảng 2 năm sẽ cung cấp tổng thể những kiến thức và kỹ năng cần thiết trên để hoàn thiện toàn diện các năng lực lãnh đạo quản lý dành cho những người có tiềm năng và mong muốn trở thành người quản lý giỏi và hiệu quả.