Thông báo tuyển sinh sau đại học

Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo năm 2023

1. Công văn thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo năm 2023 – Phụ lục 1: Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023  – Phụ lục 2: Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 – Phụ lục 3: Thông báo tuyển sinh các […]

read more

Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo năm 2023

1. Công văn thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo năm 2023  - Phụ lục 1: Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023  - Phụ lục 2: Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023  - Phụ lục 3: Thông báo tuyển sinh các lớp bổ sung kiến thức...

read more

Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo năm 2022

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm học 2022, Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng thông báo tới Quý cơ quan thông tin tuyển sinh các loại hình đào tạo của Trường năm 2022 gồm: 1. Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành Y […]

read more

Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo năm 2021

Phu luc 1.Tuyen sinh lien thong VLVH YTCC&KTXNYH PL1a.Tuyen sinh lien thong VLVH 2021_X_HT PL1b. Phieu dang ky xet tuyen lien thong cao dang XN PL1c. Phieu dang ky xet tuyen lien thong cao dang YTCC PL1d. Phieu dang ky xet tuyen lien thong TRUNG CAP YTCC Phu luc 2.TS he VLVH YTCC&KTXNYH&Dinh duong PL2. […]

read more

HỒ SƠ ĐÍNH KÈM ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

HỒ SƠ GỒM: Phiếu đăng ký dự thi sau đại học. Sơ yếu lý lịch  Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học;  Bằng tốt nghiệp Sau đại học, bảng điểm Sau đại học;  Các chứng chỉ bổ sung các môn học theo quy định (nếu thuộc...

read more

Công văn tuyển sinh tiến sĩ đợt 2 năm 2018

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Số:       /TB-ĐHYTCC V/v Tuyển sinh Tiến sĩ năm 2018 (đợt 2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày   2    tháng     8 năm 2018                  Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;...

read more

Thông báo tuyển sinh tiến sĩ y tế công cộng 2018

Chương trình Tiến sĩ Y tế công cộng (Chương trình chi tiết)  Môn thi -         Xét tuyển hồ sơ -         Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng xét tuyển và kiểm tra năng lực tiếng Anh (nếu có). Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể...

read more

Thông báo tuyển sinh tiến sĩ quản lý bệnh viện 2018

Chương trình Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (Chương trình chi tiết)  Môn thi -  Xét tuyển hồ sơ - Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng xét tuyển và kiểm tra năng lực tiếng Anh (nếu có). Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ...

read more

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ quản lý bệnh viện 2018

Chương trình Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (Chương trình chi tiết) Môn thi –  Môn cơ bản: Toán thống kê –  Môn chuyên ngành: Tổ chức quản lý y tế –  Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cấp độ A2 khung Châu Âu) Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ nhật...

read more

Tuyển sinh Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý Y tế

Chương trình Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý Y tế (Chương trình chi tiết) Môn thi –  Tổ chức và quản lý y tế. –  Ngoại ngữ: 01 trong 05 thứ Tiếng Anh hoặc tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung theo qui định hiện hành (Tương đương trình độ C và có phần chuyên ngành). Thời...

read more

Thông báo tuyển sinh chuyên khoa cấp I y tế công cộng 2018

Chương trình Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng (Chương trình chi tiết) Môn thi – Toán thống kê – Tổ chức quản lý y tế Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ) Dự kiến chỉ tiêu 50 Đối tượng và điều kiện dự thi -         ...

read more

Thông báo tuyển sinh chuyên khoa I y tế công cộng 2017

Chương trình Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng (Chương trình chi tiết) Môn thi - Toán thống kê - Tổ chức quản lý y tế Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 01/3– 31/3/2017 Dự kiến chỉ tiêu 80 Đối tượng và điều kiện dự thi - Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khoa học sức...

read more

Thông báo tuyển sinh chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế 2017

Chương trình Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý Y tế (Chương trình chi tiết) Môn thi -  Tổ chức và quản lý y tế. -  Ngoại ngữ: 01 trong 05 thứ Tiếng Anh hoặc tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung theo qui định hiện hành (Tương đương trình độ C và có phần chuyên ngành). Thời...

read more

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ quản lý bệnh viện 2017

Chương trình Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (Chương trình chi tiết) Môn thi -  Môn cơ bản: Toán thống kê -  Môn chuyên ngành: Tổ chức quản lý y tế -  Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cấp độ A2 khung Châu Âu) Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 01/3– 31/3/2017 Dự kiến chỉ tiêu 250 (Bao...

read more

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ y tế công cộng 2017

Chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng  (Chương trình chi tiết) Môn thi - Môn cơ bản: Toán thống kê - Môn chuyên ngành: Dịch tễ - Sức khỏe Môi trường - Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cấp độ A2 khung Châu Âu) Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 01/3– 31/3/2017 Dự kiến chỉ tiêu 250...

read more

Thông báo tuyển sinh tiến sĩ y tế công cộng 2018

Chương trình Tiến sĩ Y tế công cộng (Chương trình chi tiết)  Môn thi -         Xét tuyển hồ sơ -         Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng xét tuyển và kiểm tra năng lực tiếng Anh (nếu có). Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể...

read more