Chương trình Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý Y tế (Chương trình chi tiết)
Môn thi –  Tổ chức và quản lý y tế.

–  Ngoại ngữ: 01 trong 05 thứ Tiếng Anh hoặc tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung theo qui định hiện hành (Tương đương trình độ C và có phần chuyên ngành).

Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ)
Dự kiến chỉ tiêu 100
Đối tượng và điều kiện dự thi –         Có bằng Chuyên khoa cấp I ngành tương ứng với ngành thi tuyển.

–         Có bằng Thạc sỹ ngành tương ứng với ngành thi tuyển từ 36 tháng trở lên.

–         Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ nội trú bệnh viện ngành tương ứng với ngành thi tuyển đã công tác trong chuyên ngành 36 tháng (tính từ ngày tốt nghiệp bác sĩ nội trú).

–         Danh mục ngành tương ứng: Tổ chức quản lý Y tế, Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng.

–         Những người có bằng Chuyên khoa cấp I hoặc Thạc sĩ hoặc Bác sĩ nội trú thuộc khối ngành sức khỏe (trừ 3 ngành tương ứng nêu trên) phải có chứng chỉ lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành YTCC do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

Thời gian đào tạo 2-4 năm (hệ tín chỉ)
Điều kiện miễn thi ngoại ngữ Thí sinh có thời gian công tác 03 năm trở lên liên tục tại các khu vực sau (theo bảng phân chia khu vực theo tuyển sinh đại học năm 2008): a) tất cả các thí sinh đang công tác tại khu vực 1; b) thí sinh không phải người dân tộc Kinh, công tác tại khu vực 2 nông thôn. Thí sinh đạt trình độ bậc 3 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo thông tư 01/2014/BGĐT) được miễn thi tuyển; học viên có thể tự học nhưng phải dự thi đạt chuẩn đầu ra. Học viên đạt trình độ bậc 4 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được miễn học, miễn thi.
Địa điểm nộp hồ sơ Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 6266 2335; Fax: 024. 6266 2385
Biểu mẫu
Chi tiết thông báo http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/11180