MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Xây dựng được khung xúc tiến tiếp thị xã hội cho một chương trình sức khỏe.
 2. Phác thảo được một sản phẩm truyền thông cho chương trình tiếp thị xã hội.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Trình bày được các khái niệm cơ bản về truyền thông, tiếp thị và tiếp thị xã hội.
 2. Trình bày và phân tích được các thành tố của tiếp thị hỗn hợp (marketing hỗn hợp).
 3. Xác định và phân tích được các đặc điểm của đối tượng đích, đối tác, nhà tài trợ và đối thủ cạnh tranh của chiến dịch tiếp thị xã hội.
 4. Trình bày được ý tưởng thiết kế được 01 sản phẩm tiếp thị xã hội.
 5. Xây dựng kế hoạch xúc tiến của một chiến dịch tiếp thị xã hội.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Nghiên cứu viên tự do.
 2. Giảng viên.
 3. Trình dược viên.
 4. Bác sĩ.
 5. Học viên cao học.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn