MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 1. Phân tích một số lí thuyết về truyền thông thay đổi hành vi
 2. Áp dụng mô hình C-change trong can thiệp thay đổi hành vi nguy cơ đối với sức khỏe
 3. Thảo luận về ý tưởng và thiết kế tài liệu và sản phẩm truyền thông
 4. Lập kế hoạch chương trình truyền thông thay đổi hành vi nguy cơ với sức khỏe

 NỘI DUNG CHÍNH

 1. Các khái niệm chính về hành vi nguy cơ với sức khỏe, truyền thông thay đổi hành vi
 2. Mô hình thay đổi hành vi C-change
 3. Quá trình hình thành ý tưởng và thiết kế tài liệu, sản phẩm truyền thông
 4. Lập kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi nguy cơ

 ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Giảng viên, điều dưỡng, đối tượng khác….
 • Cán bộ, nhân viên truyền thông sức khỏe (ưu tiên người làm truyền thông thay đổi hành vi cho các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao đối với sức khỏe)

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

 • Máy tính xách tay (khuyến khích sử dụng khi trình bày)

 

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn