MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Thiết kế được nghiên cứu định tính đối với một vấn đề sức khỏe
 2. Xây dựng và thực hiện được hướng dẫn phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Giới thiệu nghiên cứu định tính.
 2. Thiết kế nghiên cứu định tính.
 3. Xây dựng hướng dẫn phỏng vấn sâu/ thảo luận nhóm.
 4. Thực hành kỹ năng hướng dẫn phỏng vấn sâu/ thảo luận nhóm.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Giảng viên.
 2. Nghiên cứu viên tự do.
 3. Nghiên cứu sinh.
 4. Học viên cao học.
 5. Sinh viên đại học.
 6. Đối tượng khác.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn