Năm nay, nhà trường tuyển sinh các hệ sau:

– Tiến sĩ Y tế công cộng

– Tiến sĩ Quản lý bệnh viện

– Chuyên khoa cấp II Tổ chức và quản lý y tế

– Thạc sĩ Y tế công cộng (Chương trình được công nhận đạt chuẩn các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN) năm 2016)

– Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (Chương trình đã tham gia đánh giá để công nhận đạt chuẩn các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN)

năm 2016 và đang chờ kết quả).

– Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng

  1. Thời hạn nộp hồ sơ:

– Các hệ sau đại học:  8h00-16h30 từ ngày 01/3/2017 đến hết ngày 31/3/2017 (không kể thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ).

– Các lớp bổ túc kiến thức chuyên ngành: 8h00-16h30 từ ngày 15/02/2017 đến hết ngày 31/03/2017 (trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết).

  1. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 6266 2335; Fax: 04. 6266 2385

Email: dtsdh@huph.edu.vn;

Xem nội dung chi tiết tại đây (Link của phòng Đào tạo sau đại học: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/10007, http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/10008)