Tổng quan tài liệu hệ thống

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  1. Thực hiện tổng quan tài liệu hệ thống.
  2. Sử dụng Endnote để lưu trữ và trích dẫn tài liệu tham khảo.

NỘI DUNG CHÍNH

  1. Giới thiệu phương pháp tổng quan tài liệu hệ thống và các chiến lược tìm kiếm dữ liệu phù hợp.
  2. Hướng dẫn sử dụng Endnote để lưu trữ và trích dẫn.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

  1. Giảng viên.
  2. Nghiên cứu viên tự do.
  3. Nghiên cứu sinh.
  4. Học viên cao học.
  5. Sinh viên đại học.
  6. Đối tượng khác.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn