Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện được Trường ĐHYTCC triển khai từ năm 2016, đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

Để có một dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đạt chất lượng cao thì  các bệnh viện phải có nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn phải giỏi cả quản trị, trong đó năng lực quản lý bệnh viện của các giám đốc điều hành đóng vai trò rất quan trọng.

Thực tế, một bác sĩ thường chỉ giỏi chuyên môn chứ ít ai giỏi luôn cả quản trị. Theo theo cơ chế hiện nay, khi đề bạt giám đốc bệnh viện hoặc giao quyền quản lý trong bệnh viện tiêu chí chuyên môn vẫn được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, không ít các bác sĩ, và giám đốc bệnh viện vẫn quan niệm rằng quản trị bệnh viện là bộ phân tổ chức hành chính đơn thuần, phần lớn, giám đốc điều hành bệnh viện theo sự trải nghiệm, khả năng tự có chứ không qua trường lớp đào tạo nào. Để thay đổi và cải thiện tồn tại này thì sự thay đổi tư duy cũng như cập nhật kiến thức quản trị bệnh viện của lãnh đạo bệnh viện rất quan trọng. Nắm bắt được tình hình và nhu cầu của xã hội, năm 2016, Trường ĐHYTCC là trường đại học đầu tiên trên cả nước triển khai đào tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện.

Trường Đại học Y tế công cộng quan niệm, quản lý bệnh viện tốt, sẽ đem lại chất lượng điều trị tốt, có lợi cho người bệnh, có lợi cho người làm công tác chuyên môn, có lợi cho nhà nước và trên hết có lợi cho toàn xã hội. Do đó việc thay đổi một cơ cấu tổ chức, trước tiên phải thay đổi tư duy hệ thống để tạo ra một đội ngũ quản lý và lãnh đạo bệnh viện tốt, phù hợp với nền kinh tế thị trường. Chúng ta không nên sợ chi tiêu quá nhiều vào quản trị và lãnh đạo BV, vì đó là sự đầu tư làm gia tăng giá trị, chất lượng, gia tăng giá trị thương hiệu của mình. Đó chính là con đường tốt nhất và bền vững đưa bệnh viện đến thành công.