Hướng dẫn hồ sơ và mẫu phiếu đăng ký xét học bạ 2020

Tuyển sinh 06 chuyên ngành với các tổ hợp xét tuyển như sau:

  1. Cử nhân Y tế công cộng: B00, B08, D01, D13
  2. Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học: A01, B00, B08, D07
  3. Cử nhân Dinh dưỡng: B00, B08, D01, D07
  4. Cử nhân Công tác xã hội: C00, D01,D14, D15
  5. Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng: A00, A01, B00, D01
  6. Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: A00, A01, B00, D07
Phương thức Thời gian nộp hồ sơ Cách thức nộp hồ sơ
Xét tuyển thẳng Trước ngày 20/7/2020 Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt THPT Đợt 1: dự kiến 15/6 – 30/6/2020

Đợt 2: dự kiến 18/10/2020 – 28/10/2020 (nếu còn chỉ tiêu)

Đợt 3: dự kiến 19/11/2020 – 30/11/2020 (nếu còn chỉ tiêu)

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT

 

Đợt 1: 15/6/2020 – 21/9/2020

Đợt 2: dự kiến 18/10/2020 – 28/10/2020 (nếu còn chỉ tiêu)

Đợt 3:  19/11/2020 – 30/11/2020 (nếu còn chỉ tiêu)

 

Đăng ký online tại:  http://tuyensinhdaihoc.huph.edu.vn/

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện

Nộp trực tiếp

Địa chỉ nhận hồ sơ:  Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, 1A Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024 6266 2342.

Xem thông tin hồ sơ và phiếu đăng ký xét tuyển (trong trường hợp nộp hồ sơ nộp qua bưu điện và trực tiếp) tại: Hướng dẫn hồ sơ và mẫu phiếu đăng ký xét học bạ 2020

 

Hotline tuyển sinh: 024 62662342

Email: pdtdh@huph.edu.vn

Tìm hiểu thông tin về Đề án tuyển sinh 2020:  https://dtdh.huph.edu.vn/vi/node/60291

Tìm hiểu thông tin ngành Y tế công cộng:  https://tuyensinh.huph.edu.vn/archives/29225

Tìm hiểu thông tin ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học: https://tuyensinh.huph.edu.vn/archives/29217

Tìm hiểu thông tin ngành Dinh Dưỡng: https://tuyensinh.huph.edu.vn/archives/28936

Tìm hiểu thông tin ngành Công tác xã hội: https://tuyensinh.huph.edu.vn/archives/29212

Tìm hiểu thông tin ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng: https://tuyensinh.huph.edu.vn/archives/29221

Tìm hiểu thông tin ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường: https://tuyensinh.huph.edu.vn/archives/29206