Chương trình Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (Chương trình chi tiết)
 Môn thi –  Xét tuyển hồ sơ
–  Thí sinh trình bày bài luận về dự định nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn
Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 01/3– 31/3/2017
Dự kiến chỉ tiêu 15 (Bao gồm cả Tiến sĩ Y tế công cộng và Tiến sĩ Quản lý bệnh viện)
Đối tượng và điều kiện dự thi – Thí sinh tốt nghiệp ĐH hoặc ThS ngành đúng (Quản lý bệnh viện, Quản trị bệnh viện) và ngành gần (Quản trị sức khỏe, Y tế công cộng, Kinh tế y tế), ngành phù hợp (gồm các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe (trừ các ngành Quản lý bệnh viện và Quản trị bệnh viện); “kinh tế; quản trị kinh doanh; quản lý/chính sách công, tin học và 1 số ngành phù hợp khác với lĩnh vực quản lý.
– Thí sinh chưa có bằng ThS phải có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính qui loại Khá trở lên
– Thí sinh có bằng tốt nghiệp các ngành ĐH hoặc ThS ngành gần, ngành phù hợp phải có chứng chỉ chương trình bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản lý y tế do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
Thời gian đào tạo Tập trung 3 năm
Điều kiện miễn thi ngoại ngữ –  Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo khung tham khảo Châu Âu trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh (do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 qui định).
–  Có Bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ.
–  Hoặc có Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.
Địa điểm nộp hồ sơ Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 6266 2335; Fax: 024. 6266 2385
Biểu mẫu