Chương trình

Thạc sĩ Y tế công cộng  (Chương trình chi tiết)
Môn thi – Môn cơ bản: Toán thống kê

– Môn chuyên ngành: Dịch tễ – Sức khỏe Môi trường

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cấp độ A2 khung Châu Âu)

Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 01/3– 31/3/2017
Dự kiến chỉ tiêu 250 (Bao gồm thạc sĩ Y tế công cộng và thạc sĩ Quản lý bệnh viện)
Đối tượng và điều kiện dự thi  Điều kiện về văn bằng:

– Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng (thuộc nhóm ngành quản lý dịch vụ Y tế: Y tế công cộng, dinh dưỡng, lý sinh y học, kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu).
– Thí sinh tốt nghiệp ngành gần ” (các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe, trừ nhóm ngành quản lý dịch vụ y tế) và ngành xa (tất cả các ngành còn lại) phải có chứng chỉ chương trình bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Kinh nghiệm thâm niên công tác:

– Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng (thuộc nhóm ngành Quản lý dịch vụ Y tế) và ngành gần (tất cả các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe) có bằng loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.
– Thí sinh thuộc ngành đúng hoặc ngành gần không có bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên phải có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.
– Thí sinh tốt nghiệp ngành khác (tất cả các ngành còn lại ) phải có tối thiểu 2 năm kinh n

Thời gian đào tạo Tập trung 18 tháng
Điều kiện miễn thi ngoại ngữ – Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
–  Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
–  Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
–  Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận
Địa điểm nộp hồ sơ

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 6266 2335; Fax: 024. 6266 2385

Biểu mẫu