Chương trình Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (Chương trình chi tiết)
Môn thi –  Môn cơ bản: Toán thống kê
–  Môn chuyên ngành: Tổ chức quản lý y tế
–  Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cấp độ A2 khung Châu Âu)
Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ)
Dự kiến chỉ tiêu 250 (Bao gồm thạc sĩ Y tế công cộng và thạc sĩ Quản lý bệnh viện)
Đối tượng và điều kiện dự thi  Điều kiện về văn bằng:

– Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng: Tổ chức và Quản lý y tế, Quản lý/Quản trị bệnh viện;
–  Tốt nghiệp ngành gần  (những ngành thuộc khối ngành sức khỏe) và ngành khác (những ngành còn lại trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 ) phải có chứng chỉ chương trình bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản lý y tế do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngành dự thi tuyển sinh.

Kinh nghiệm thâm niên công tác:

–  Những thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng  và ngành gần  có bằng loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.
– Những thí sinh thuộc ngành đúng hoặc ngành gần không có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên phải có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế tính đến ngày dự thi tuyển sinh
– Những thí sinh tốt nghiệp ngành khác  phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

Thời gian đào tạo Tối thiểu 18 tháng
Điều kiện miễn thi ngoại ngữ – Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
– Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
–  Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
–  Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận gồm:

·         Tiếng Anh: IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEIC 450, Cambridge Exam PET, BEC Preliminary, BULATS 40; CEFR B1;

·          Tiếng Nga:  TRKI1;

·          Tiếng Pháp: DELF B1 TCF niveau 3;

·          Tiếng Đức: B1 ZD;

·          Tiếng Trung: HSK câp độ 3;

·          Tiếng Nhật: JLPT N4.

Địa điểm nộp hồ sơ Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 6266 2335; Fax: 024. 6266 2385

Biểu mẫu
Chi tiết thông báo http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/11180