Chương trình Cử nhân Y tế công cộng hình thức chính quy (Chương trình chi tiết)
Đối tượng tuyển sinh – Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

– Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức xét tuyển – Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
Chỉ tiêu 170
Tổ hợp xét tuyển B00: (Toán – Hóa – Sinh)

A00: (Toán – Lý – Hóa)

D01: (Toán – Văn – Anh)

D08: (Toán – Sinh – Anh)

Tiêu chí phụ xét tuyển – Sử dụng kết quả thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của các môn được chọn để xét tuyển theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo được cộng tổng cùng với điểm ưu tiên khác theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

– Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau:

+ Điểm Toán học theo kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục & Đào tạo xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

+ Điểm trung bình năm học môn Toán ở lớp 12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Thời gian nộp hồ sơ Từ 1-20/4/2018
Địa điểm nộp hồ sơ Sở Giáo dục & Đào tạo, các điểm thu hồ sơ (trường THPT)
Thời gian đào tạo Tập trung 4 năm
Vị trí việc làm sau tốt nghiệp • Cơ quan chính phủ: trong hệ thống y tế và các cơ quan có hoạt động liên quan đến sức khỏe, môi trường, dinh dưỡng&ATTP,…

• Cơ quan Phi chính phủ và các tổ chức đoàn thể, hiệp hội có các hoạt động liên quan đến sức khỏe và phát triển cộng đồng …

• Các trường Đại học, cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành về khoa học sức khỏe

• Phòng khám/bệnh viện

• Cán bộ các dự án

• Các trung tâm y tế

• Các công ty/nhà máy

• Trung tâm phục hồi chức năng

• Trung tâm nghiên cứu

•  Tự tuyển dụng (công ty/tổ chức)

Hồ sơ – Phiếu đăng ký xét tuyển đại học (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Biểu mẫu