Chương trình Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý Y tế (Chương trình chi tiết)
Môn thi –  Tổ chức và quản lý y tế.

–  Ngoại ngữ: 01 trong 05 thứ Tiếng Anh hoặc tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung theo qui định hiện hành (Tương đương trình độ C và có phần chuyên ngành).

Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 01/3– 31/3/2017
Dự kiến chỉ tiêu 60
Đối tượng và điều kiện dự thi – Có bằng Chuyên khoa cấp I chuyên ngành tương đương, có thâm niên công tác trong chuyên ngành đăng ký dự thi từ 6 năm trở lên (không kể thời gian học CKI).
– Có bằng Thạc sỹ đúng chuyên ngành dự tuyển từ 6 năm trở lên”.
– Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ nội trú bệnh viện đúng chuyên ngành đã công tác trong chuyên ngành 3 năm (tính từ ngày tốt nghiệp bác sĩ nội trú)
–  Những người có bằng Chuyên khoa cấp I hoặc Thạc sĩ hoặc Bác sĩ nội trú chuyên ngành khác phải có chứng chỉ lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành YTCC do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
Thời gian đào tạo 2-4 năm (hệ tín chỉ)
Điều kiện miễn thi ngoại ngữ Thí sinh có thời gian công tác 03 năm trở lên liên tục tại các khu vực sau (theo bảng phân chia khu vực theo tuyển sinh đại học năm 2008):
a) tất cả các thí sinh đang công tác tại khu vực 1;
b) thí sinh không phải người dân tộc Kinh, công tác tại khu vực 2 nông thôn.
Địa điểm nộp hồ sơ Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 04. 6266 2335; Fax: 04. 6266 2385
Biểu mẫu