Chương trình Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng (Chương trình chi tiết)
Môn thi – Toán thống kê
– Tổ chức quản lý y tế
Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ)
Dự kiến chỉ tiêu 50
Đối tượng và điều kiện dự thi –          Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y tế công cộng.

–          Thí sinh có bằng đại học thuộc khối ngành sức khỏe và ngành khác (trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017) phải có chứng chỉ Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

–          Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

Thời gian đào tạo Tối thiểu 2 năm
Địa điểm nộp hồ sơ Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 6266 2335; Fax: 024. 6266 2385

Biểu mẫu
Chi tiết thông báo http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/11180