Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm học 2022, Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng thông báo tới Quý cơ quan thông tin tuyển sinh các loại hình đào tạo của Trường năm 2022 gồm:

1. Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Dinh dưỡng (Thông tin chi tiết tại Phụ lục 1).

2. Tuyển sinh đại học hình thức chính quy các ngành Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dinh dưỡng, Công tác xã hội, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học dữ liệu (Thông tin chi tiết tại Phụ lục 2).

3. Tuyển sinh các lớp Bổ sung kiến thức chuyên ngành sau đại học (Thông tin chi tiết tại Phụ lục 3).

4. Tuyển sinh sau đại học Thạc sĩ y tế công cộng, Thạc sĩ quản lý bệnh viện, Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học, Tiến sĩ Y tế công cộng, Tiến sĩ Quản lý bệnh viện, Chuyên khoa I Y tế công cộng, Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế (Thông tin chi tiết tại Phụ lục 4).

5. Tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục và đào tạo ngắn hạn khác theo nhu cầu (Thông tin chi tiết tại Phụ lục 5).

Thông tin chi tiết về tuyển sinh đại học, sau đại học, bổ sung kiến thức chuyên ngành và đào tạo ngắn hạn của trường Đại học Y tế công cộng được đăng tải tại trang thông tin điện tử: https://tuyensinh.huph.edu.vn và bộ phận thường trực tư vấn tuyển sinh, cụ thể:

– Tư vấn trực tiếp tại phòng Quản lý Đào tạo, Phòng A110-A112-A114, Nhà A, Trường ĐH Y tế công cộng, số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

– Tư vấn qua điện thoại và hòm thư điện tử:

+ Tuyển sinh đại học: Điện thoại: 024.62662342, hòm thư điện tử: qldt@huph.edu.vn

+ Tuyển sinh sau đại học và bổ sung kiến thức sau đại học: Điện thoại: 024.62662335, hòm thư điện tử: qldt@huph.edu.vn

+ Tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục và đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu: Điện thoại: 024.21206225, hòm thư điện tử: trungtamdaotao@huph.edu.vn

            – Facebook fanpage:   https://www.facebook.com/truongdaihocytecongconghuph

            – Zalo: Trường Đại học Y tế công cộng.

BIEU MAU BO SUNG KIEN THUC
BIEU MAU DAI HOC
BIEU MAU DAO TAO NGAN HAN
BIEU MAU SAU DAI HOC
CONG VAN TUYEN SINH