Thiết kế và phân tích số liệu nghiên cứu can thiệp: Nghiên cứu phỏng thực nghiệm

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày và phân tích được ưu điểm và hạn chế của các thiết kế nghiên cứu can thiệp trong y tế.
 2. Lựa chọn được thiết kế nghiên cứu can thiệp phù hợp với mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu được quan tâm.
 3. Trình bày và sử dụng được các kiểm định thống kê trong phân tích số liệu nghiên cứu can thiệp.
 4. Sử dụng phần mềm SPSS trong một số ví dụ phân tích kết quả nghiên cứu can thiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Vai trò, ưu điểm và hạn chế của một số thiết kế nghiên cứu can thiệp thường sử dụng trong nghiên cứu.
 2. Các phương pháp và kiểm định thống kê sử dụng trong phân tích số liệu nghiên cứu can thiệp.
 3. Chiến lược phân tích số liệu nghiên cứu can thiệp.
 4. Thực hành phân tích số liệu và phiên giải kết quả dựa trên bộ số liệu sẵn có sử dụng phần mềm SPSS.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Giảng viên.
 2. Nghiên cứu viên tự do.
 3. Nghiên cứu sinh.
 4. Học viên cao học.
 5. Bác sĩ nội trú.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Phòng học có máy chiếu, màn chiếu; bảng/phấn hoặc flipchart, giấy Ao và bút dạ; phòng học đủ rộng để có thể học theo nhóm. Học viên chuẩn bị Laptop để thực hành thiết kế tài liệu.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội