MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  1. .

NỘI DUNG CHÍNH

  1. T

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

  1. Bác sỹ, điều dưỡng…
  2. Cán bộ quản lý tại các Vụ, Cục, Sở trực thuộc Bộ Y tế
  3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, trưởng/phó các khoa/phòng chức năng tại bệnh viện, Trung tâm y tế

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn