Thạc sĩ Quản lý bệnh viện là chương trình cung cấp những kiến thức và kỹ năng tổng thể để hoàn thiện toàn diện các năng lực lãnh đạo quản lý cần thiết thông qua nhiều học phần khác nhau như nguyên lý quản lý và quản lý bệnh viện, quản lý nguồn nhân lực, quản lý chất lượng bệnh viện, marketing bệnh viện, quản lý dự án… Người nắm được chắc kiến thức trên có thể phát triển sự nghiệp một cách vững vàng và đầy đam mê chứ không chỉ đơn thuần là làm việc lĩnh lương. 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện và “sự nghiệp” trong ngành y tế

Sự nghiệp là một chuỗi các vị trí liên quan đến công việc mà một người thực hiện, nắm giữ trong suốt cuộc đời. Người chọn sự nghiệp thường được đào tạo nhiều hơn để tiến xa hơn trong công việc và bổ sung những kỹ năng cần thiết.

Định nghĩa này cho thấy “sự nghiệp” khác với “công việc”. Nếu công việc chỉ là một hoạt động mang tính chất ngắn hạn tại một thời điểm thì sự nghiệp là sự theo đuổi đam mê hoặc một chương trình hướng tới mục tiêu dài hạn. Người lao động có một công việc đồng nghĩa với có được sự an toàn (lương, phúc lợi, đảm bảo cuộc sống), còn người theo đuổi sự nghiệp đồng nghĩa sẽ có rủi ro bởi sự thay đổi, sự phát triển, sự cạnh tranh,…

Người chọn sự nghiệp có thể nắm nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn hướng về một mục tiêu chung, thăng chức, nhiều kinh nghiệm, lương cao hơn và liên tục phải nỗ lực. Người chọn công việc cũng có thể có nhiều công việc, nhưng những công việc này đôi khi không liên quan đến nhau, không hoạch định rõ ràng là công việc tiếp theo giúp ích gì cho sự nghiệp lâu dài của mình. Nhưng dù là công việc hay sự nghiệp thì đều cần những chứng nhận chuyên môn phù hợp với ngành nghề.

Với tấm bằng Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, bạn không nhất thiết phải theo đuổi một công việc cố định ở Bệnh viện, mà có thể phát triển ở nhiều lĩnh vực khác có liên quan như phát triển đề án, dự án,..

Phát triển sự nghiệp với nền tảng Thạc sĩ Quản lý bệnh viện

                                                 Phát triển sự nghiệp với nền tảng Thạc sĩ Quản lý bệnh viện

Cơ sở đào tạo Thạc sĩ Quản lý bệnh viên uy tín

Những năm gần đây do nhu cầu của xã hội về Quản lý các Bệnh viện công và tư ngày một cần thiết.

Từ năm 2004 được sự ủng hộ và cho phép của Bộ Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng đã tiến hành xây dựng thử nghiệm chương trình đào tạo Thạc sỹ về Quản lý Bệnh viện nhằm phục vụ cho đào tạo nâng cao năng lực cán bộ ngành y tế. Nhà trường đã dựa trên cơ sở kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo, tham khảo các chương trình đào tạo về quản lý bệnh viện trên thế giới, và tham quan học tập kinh nghiệm tại các trường đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Quản lý bệnh viện như London School of Hygiene and Epidemiology, Leeds University (Anh); University of New South Wales (Úc), Viện Quản lý (Ấn độ). Ngoài ra, nhà trường cũng được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo các lớp ngắn hạn cho các cán bộ quản lý của các bệnh viện của ngành y tế về Quản lý Bệnh viện từ nhiều năm nay.

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện là chương trình được Trường Đại học Y tế công cộng thiết kế dành cho những người muốn phát triển sự nghiệp một cách vững vàng và đầy đam mê chứ không chỉ đơn thuần là làm việc lĩnh lương. Chương trình sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng tổng thể để hoàn thiện toàn diện các năng lực lãnh đạo quản lý cần thiết thông qua nhiều học phần khác nhau như nguyên lý quản lý và quản lý bệnh viện, quản lý nguồn nhân lực, quản lý chất lượng bệnh viện, marketing bệnh viện, quản lý dự án… Chương trình có 2 định hướng ứng dụng – ưu tiên phát triển các giải pháp để giải quyết vấn đề cụ thể của đơn vị và định hướng nghiên cứu – ưu tiên về mặt học thuật, nhằm phát hiện, tìm hiểu vấn đề một cách khái quát hóa để áp dụng chung cho nhiều đơn vị. Để tìm hiểu nội dung chi tiết về chương trình đào tạo xin mời truy cập link: https://dtdh.huph.edu.vn/vi/thsqlbv/ctdt

Đào tạo thạc sĩ Quản lý bệnh viện tại Trường Đại học Y tế công cộng

                    Đào tạo thạc sĩ Quản lý bệnh viện tại Trường Đại học Y tế công cộng

Tìm hiểu thêm: Chương trình Thạc sĩ Quản lý bệnh viện