Những năm gần đây do nhu cầu của xã hội về quản lý các bệnh viện công và tư ngày một cần thiết, nên từ năm 2004 được sự ủng hộ và cho phép của Bộ Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý bệnh viện nhằm phục vụ cho đào tạo nâng cao năng lực cán bộ ngành y tế. Nhà trường đã dựa trên cơ sở kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo, tham khảo các chương trình đào tạo về quản lý bệnh viện trên thế giới, và tham quan học tập kinh nghiệm tại các trường đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Quản lý bệnh viện như London School of Hygiene and Epidemiology, Leeds University (Anh); University of New South Wales (Úc), Viện Quản lý (Ấn độ). Ngoài ra, nhà trường cũng được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo các lớp ngắn hạn cho các cán bộ quản lý của các bệnh viện của ngành y tế về Quản lý Bệnh viện từ nhiều năm nay.

Bắt đầu từ năm học 2008-2009, Nhà trường tiến hành tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa đầu tiên về Quản lý bệnh viện. Với quan điểm đào tạo phải gắn với thực hành, trong thời gian học tập trung theo quy định, học viên được học lý thuyết tại trường và thực tập tại bệnh viện.
Mục tiêu chính của Chương trình thạc sĩ Quản lý bệnh viện nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cho học viên về quản lý bệnh viện để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bệnh viện.
Cho đến nay, Trường ĐHYTCC đã đào tạo được 07 khóa Cao học Quản lý bệnh viện, đóng góp nhân lực chất lượng cao cho hệ thống quản lý bệnh viện tại Việt Nam nói riêng và cho nhân lực ngành y tế nói chung.

Liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Y tế công cộng
Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 046 2.662.335, Fax: 04. 6266 2385
Email: dtsdh@huph.edu.vn
Xem nội dung chi tiết tại đây (Link của phòng Đào tạo sau đại học: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/10007, http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/10008)
Theo dõi trang fanpage của Trường Đại học YTCC để biết thêm thông tin tuyển sinh:
https://www.facebook.com/truongdaihocytecongconghuph/