Hiểu về ý nghĩa của xét nghiệm công thức máu toàn phần

Hiểu về ý nghĩa của xét nghiệm công thức máu toàn phần

Xét nghiệm công thức máu toàn phần là một trong những xét nghiệm thường quy được bác sĩ chỉ định khi khám chữa bệnh. Xét nghiệm thường cung cấp các chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe tổng thể; hỗ trợ chẩn đoán bệnh, theo dõi tiến triển của bệnh và đánh giá quá...