Chương trình Tiến sĩ Quản lý bệnh viện

Chương trình Tiến sĩ Quản lý bệnh viện

ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT Năm 2016 trường Đại học Y tế công cộng là trường ĐẦU TIÊN và hiện là trường DUY NHẤT tiến thêm một bước đào tạo chuyên ngành Tiến sĩ Quản lý bệnh viện. Đến nay chương trình Tiến sĩ Quản lý bệnh viện đã tuyển sinh 4 khóa và có 24 Nghiên cứu sinh...