Cơ hội cho cử nhân Công tác xã hội định hướng y tế

Cơ hội cho cử nhân Công tác xã hội định hướng y tế

Nhân viên công tác xã hội là những người hoạt động trong nhiều lĩnh vực, được đào tạo chính quy và cả bán chuyên nghiệp, được trang bị các kiến thức và kỹ năng trong công tác xã hội để trợ giúp các đối tượng nâng cao khả năng giải quyết và đối phó với vấn đề trong...