CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Contents

Tiến sĩ Y tế công cộng

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện – ngành học thay đổi năng lực quản trị bệnh viện
Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện nhằm thay đổi năng lực quản trị bệnh viện của cán bộ lãnh đạo.

Thạc sĩ Y tế công cộng – chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUN-QA
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng luôn cải tiến, cập nhật và nâng cao về chất lượng  đáp ứng sự thay đổi về cơ cấu bệnh tật và già hóa dân số.

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện–chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý y tế
Trường Đại học Y tế công cộng xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý bệnh viện nhằm phục vụ cho đào tạo nâng cao năng lực cán bộ ngành y tế.

NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO  CHÌA KHÓA PHÁT TRIỂN XÉT NGHIỆM TẠI CÁC BỆNH VIỆN
NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO CHÌA KHÓA PHÁT TRIỂN XÉT NGHIỆM TẠI CÁC BỆNH VIỆN

 Trong hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm ISO 15189, nhân sự là yếu tố trực tiếp kiểm soát thiết bị và quy trình kỹ thuật để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Năng lực của cán bộ xét nghiệm là yếu tố quyết định phần lớn tính chính xác và ổn định của các kết quả xét nghiệm.

Đào tạo Thạc sĩ Quản lý bệnh viện tại Đại học Y tế Công cộng – chuyên sâu và hội nhập
Đào tạo Thạc sĩ Quản lý bệnh viện tại Đại học Y tế Công cộng – chuyên sâu và hội nhập

Chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý bệnh viện của Trường Đại học Y tế công cộng kết hợp lý thuyết với thực tế, cung cấp kiến thức từ cơ bản tới chuyên sâu. Thiết kế của chương trình hội nhập với quốc tế và phù hợp với thực tế Việt Nam.

Gắn kết lý thuyết và thực tiễn trong đào tạo lãnh đạo quản lý y tế
Gắn kết lý thuyết và thực tiễn trong đào tạo lãnh đạo quản lý y tế

Đào tạo nhà quản lý nói chung và quản lý y tế nói riêng đòi hỏi có sự gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn. Có như vậy mới có thể nâng cao năng lực quản lý của người học một cách hiệu quả để đảm nhiệm vị trí “một người lo bằng một kho người làm”.

Công văn tuyển sinh tiến sĩ đợt 2 năm 2018

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Số:       /TB-ĐHYTCC V/v Tuyển sinh Tiến sĩ năm 2018 (đợt 2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày   2    tháng     8 năm 2018                  Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;...

read more

Thông báo tuyển sinh tiến sĩ y tế công cộng 2018

Chương trình Tiến sĩ Y tế công cộng (Chương trình chi tiết)  Môn thi -         Xét tuyển hồ sơ -         Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng xét tuyển và kiểm tra năng lực tiếng Anh (nếu có). Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể...

read more

Thông báo tuyển sinh tiến sĩ quản lý bệnh viện 2018

Chương trình Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (Chương trình chi tiết)  Môn thi -  Xét tuyển hồ sơ - Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng xét tuyển và kiểm tra năng lực tiếng Anh (nếu có). Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ...

read more

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ quản lý bệnh viện 2018

Chương trình Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (Chương trình chi tiết) Môn thi –  Môn cơ bản: Toán thống kê –  Môn chuyên ngành: Tổ chức quản lý y tế –  Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cấp độ A2 khung Châu Âu) Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ nhật...

read more

Tuyển sinh Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý Y tế

Chương trình Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý Y tế (Chương trình chi tiết) Môn thi –  Tổ chức và quản lý y tế. –  Ngoại ngữ: 01 trong 05 thứ Tiếng Anh hoặc tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung theo qui định hiện hành (Tương đương trình độ C và có phần chuyên ngành). Thời...

read more

Thông báo tuyển sinh chuyên khoa cấp I y tế công cộng 2018

Chương trình Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng (Chương trình chi tiết) Môn thi – Toán thống kê – Tổ chức quản lý y tế Thời gian nộp hồ sơ 8h00-16h30, 26/02– 30/3/2018 (không kể thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ) Dự kiến chỉ tiêu 50 Đối tượng và điều kiện dự thi -         ...

read more