HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020

Dành cho đối tượng tuyển sinh sau đại học

Điền chữ hoa có dấu
Lựa chọn giới tính danh sách
Chọn ngày sinh từ lịch
Điền thông tin dân tộc. Thí dụ Kinh, Tày, Nùng .......
Nhập hộ khẩu thường trú hiện tại

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nhập số CMT hoặc căn cước
Hãy nhập địa chỉ email để chúng tôi có thể liên lạc với bạn
Hãy nhập số điện thoại chỉ email để chúng tôi có thể liên lạc với bạn
Thông tin về các hồ sơ đính kèm cần thiết có thể xem ở liên kết sau. Đề nghị nén các tệp thành một tệp duy nhất trước khi upload
Đề nghị upload bản chụp học bạ và ảnh thẻ