CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện – ngành học thay đổi năng lực quản trị bệnh viện
Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện nhằm thay đổi năng lực quản trị bệnh viện của cán bộ lãnh đạo.

Thạc sĩ Y tế công cộng – chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUN-QA
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng luôn cải tiến, cập nhật và nâng cao về chất lượng  đáp ứng sự thay đổi về cơ cấu bệnh tật và già hóa dân số.

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện–chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý y tế
Trường Đại học Y tế công cộng xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý bệnh viện nhằm phục vụ cho đào tạo nâng cao năng lực cán bộ ngành y tế.

Thạc sĩ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học – Chương trình đào tạo nhiều người quan tâm
Thạc sĩ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học – Chương trình đào tạo nhiều người quan tâm

Học Thạc sĩ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học giúp nâng cao kiến thức và năng lực xét nghiệm nhằm cung cấp dịch vụ xét nghiệm tốt nhất, hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh. Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học dự kiến đào tạo năm 2020 tại Trường Đại học Y tế Công cộng.

Tầm quan trọng của đào tạo nhân lực y tế có trình độ cao về quản lý
Tầm quan trọng của đào tạo nhân lực y tế có trình độ cao về quản lý

Từ sau Đổi mới và đặc biệt sau khi các chính sách về phân cấp, phân quyền, tự chủ được ban hành, đòi hỏi các cơ sở y tế tăng cường năng lực điều hành, quản lý. Yêu cầu này trở nên cấp thiết hơn để đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng.

HỒ SƠ ĐÍNH KÈM ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

HỒ SƠ GỒM: Phiếu đăng ký dự thi sau đại học. Sơ yếu lý lịch  Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học;  Bằng tốt nghiệp Sau đại học, bảng điểm Sau đại học;  Các chứng chỉ bổ sung các môn học theo quy định (nếu thuộc...

read more