Dành cho loại hình vừa làm vừa học

Điền chữ hoa có dấu
Lựa chọn giới tính danh sách
Chọn ngày sinh từ lịch
Điền thông tin dân tộc. Thí dụ Kinh, Tày, Nùng .......
Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên nào chọn 00
Nhập hộ khẩu thường trú hiện tại
Thí sinh có thể tra cứu trước mã trường và khu vực ưu tiên của trường tại đường liên kết sau
Nhập mã tỉnh
Nhập mã quận, huyện
NƠI HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Nhập tên trường năm lớp 10
Thí sinh có thể tra cứu trước mã trường và khu vực ưu tiên của trường tại đường liên kết sau
Nhập trên trường năm lớp 11
Nhập mã trường năm lớp 11.
Nhập trên trường năm lớp 12
Nhập mã trường năm lớp 1

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

Thí sinh có thể tra cứu về tổ hợp xét tuyển đối với từng ngành tại đây
Nhập khu vực ưu tiên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nhập số CMT hoặc căn cước
Hãy nhập địa chỉ email để chúng tôi có thể liên lạc với bạn
Hãy nhập số điện thoại chỉ email để chúng tôi có thể liên lạc với bạn

Đề nghị upload bản chụp học bạ và ảnh thẻ