MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  1. Phân tích được thực trạng quản lý trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng
  2. Trình bày được các yếu tố liên quan đến đảm bảo nhu cầu trang thiết bị y tế, chính sách đầu tư hiệu quả, mua sắm – đấu thầu và các quy trình bảo dưỡng, quản lý TTBYT và CSHT.
  3. Phân tích được chu trình của công tác quản lý trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng.
  4. Vận dụng được các mô hình và nguyên lý quản lý để giải quyết những vấn đề thực tế trong quản lý trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng.

NỘI DUNG CHÍNH

  1. Tổng quan về QLTTB và CSHT
  2. Quản lý công trình y tế
  3. Quản lý Môi trường y tế
  4. Quản lý trang thiết bị y tế trong bệnh viện
  5. Giới thiệu một số mô hình quản lý chất lượng CSHT

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

  • Cán bộ Lãnh đạo quản lý bệnh viện, cán bộ làm trong lĩnh vực QLTTB y tế và CSHT

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn