MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  1. Trình bày được các bước trong lập kế hoạch nhân lực tại một đơn vị
  2. Xác định được các chỉ số đánh giá thực hiện công việc của nhân viên y tế
  3. Xác định được một số giải pháp về động viên, khuyến khích nhân viên

NỘI DUNG CHÍNH

  1. Lập kế hoạch nhân lực y tế
  2. Xây dựng bản mô tả công việc
  3. Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên y tế
  4. Động viên, khuyến khích

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

  1. Bác sỹ, điều dưỡng
  2. Cán bộ quản lý tại các Vụ, Cục, Sở trực thuộc Bộ Y tế
  3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, trưởng/phó các khoa/phòng chức năng tại bệnh viện, Trung tâm y tế…

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn