Năng lực ưu tiên hàng đầu của các nhà quản lý y tế Việt Nam trong tiến trình tự chủ

Liệu bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, lãnh đạo các khoa phòng có cần thiết trang bị những hiểu biết cơ bản về lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, sự khác nhau giữa thị trường hàng hoá thông thường và thị trường dịch vụ y tế?

Liệu bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, lãnh đạo các khoa phòng có cần thiết phải có cái nhìn tổng quan về tài chính; biết cách tổ chức công tác quản trị tài chính; biết cách phân tích tình hình tài chính; biết cách thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính; biết được tiền đi đâu về đâu và cách kiểm soát dòng tiền?

Liệu bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, lãnh đạo các khoa phòng có cần thiết phải biết vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế, hay tác động của các phương thức chi trả khác nhau đến cả hệ thống y tế hay không?

Câu trả lời là… “Nên”…. “Có”….

[Ảnh 1]
Một số lĩnh vực quản lý y tế
nguồn https://www.hiclipart.com/

[Ảnh 2]
Quản lý y tế – không đơn thuần chỉ là khám chữa bệnh
Nguồn:  https://www.healthscareconcept.com/

 Trong bối cảnh nguồn lực dành cho y tế luôn luôn khan hiếm, môn học Quản lý kinh tế và tài chính y tế giúp học viên Chuyên khoa II vận dụng khái niệm về sự khan hiếm, sự lựa chọn, và các qui luật kinh tế học trong y tế nhằm giải thích và phân tích hành vi sử dụng và cung cấp dịch vụ y tế huy động và quản lý nguồn tài chính y tế, kỹ năng lập dự toán ngân sách, đánh giá các can thiệp y tế, giúp quản lí và xây dựng chính sách sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn; tăng cường khả năng phân tích và xây dựng chính sách trong quản lý y tế và quản lý kinh tế ngành.

Nội dung môn học tuy không thân quen như kiến thức lâm sàng với các nhà quản lý y tế, do vậy mà đôi khi trở thành thách thức với học viên, nhưng lại vô cùng cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh các đơn vị vị sự nghiệp công lập y tế đang từng bước thực hiện lộ trình tự chủ tài chính, bao gồm cả bệnh viện và cơ sở y tế khác. Các bài học được lựa chọn để giới thiệu với học viên, như một sự khởi đầu nhẹ nhàng và toàn diện để học viên tự tin tiếp tục khám phá các nội dung khác của quản lý kinh tế và tài chính y tế.

[Ảnh 3]