MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được khái niệm, các nội dung cơ bản của quản lý chất lượng và quản lý chất lượng toàn diện trong bệnh viện
 2. Áp dụng được các bước quản lý chất lượng toàn diện (TQM) để xây dựng kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Tổng quan về quản lý và quản lý chất lượng bệnh viện
 2. Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
 3. Xác định vấn đề cần cải thiện
 4. Đánh giá tình hình
 5. Phân tích vấn đề
 6. Lựa chọn giải pháp và viết kế hoạch hành động
 7. Kết quả, chuẩn hóa và xây dựng kế hoạch tương lai
 8. Kinh nghiệm áp dụng TQM tại 1 số bệnh viện Việt Nam
 9. Giới thiệu bộ chỉ số 83 tiêu chí về Quản lý chất lượng và định hướng quản lý chất lượng bệnh viện tại Việt Nam
 10. Hướng dẫn tự đánh giá bệnh viện theo bộ chỉ số 83 tiêu chí về quản lý chất lượng

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Bác sỹ, điều dưỡng
 2. Cán bộ quản lý tại các Vụ, Cục, Sở trực thuộc Bộ Y tế
 3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, trưởng/phó các khoa/phòng chức năng tại bệnh viện, Trung tâm y tế…

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Học viên đang công tác tại vị trí lãnh đạo, quản lý tại các viện, bệnh viện, trung tâm y tế…

 

*Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ về Quản lý bệnh viện theo Thông tư 19/2014/TT-BNV hướng dẫn thực hiện NĐ 29/2012/NĐ-CP về công tác đào tạo và bồi dưỡng viên chức.


Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn