MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được các thiết kế nghiên cứu lâm sàng
 2. Trình bày được nguyên lý tính toán cỡ mẫu và chọn mẫu
 3. Thực hiện được các phân tích thống kê cơ bản trong nghiên cứu lâm sàng

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Thiết kế nghiên cứu
 2. Cỡ mẫu và chọn mẫu
 3. Thu thập thông tin
 4. Đo lường sự kết hợp
 5. Thống kê mô tả và thống kê phân tích cơ bản

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Cán bộ y tế công tác tại các bệnh viện, bác sỹ
 2. Học viên cao học, nghiên cứu sinh
 3. Giảng viên, nghiên cứu viên tự do

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn