Phương pháp nghiên cứu định lượng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được các bước xác định vấn đề nghiên cứu và chọn vấn đề nghiên cứu ưu tiên.
 2. Trình bày được các thiết kế nghiên cứu chính.
 3. Có khả năng tìm tài liệu tham khảo và viết tổng quan tài liệu.
 4. Trình bày được nguyên lý tính toán cỡ mẫu và chọn mẫu.
 5. Có khả năng xây dựng biến số và bộ công cụ xây dựng số liệu.
 6. Thực hiện được các bước cơ bản trong xây dựng đề cương nghiên cứu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Xác định vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu.
 2. Tổng quan tài liệu cho nghiên cứu.
 3. Thiết kế nghiên cứu.
 4. Cỡ mẫu và chọn mẫu.
 5. Biến số và bộ công cụ.
 6. Phiên giải số liệu và viết báo cáo.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Nghiên cứu viên tự do.
 2. Giảng viên.
 3. Học viên cao học.
 4. Nghiên cứu sinh.
 5. Đối tượng khác.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn