MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  1. Trình bày được khái niệm, phân loại và nội dung của các loại lập kế hoạch
  2. Trình bày được khái niệm và quy trình giám sát hỗ trợ các hoạt động theo kế hoạch
  3. Xây dựng được các chỉ số cho theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch

NỘI DUNG CHÍNH

  1. Khái niệm, phân loại và nội dung của các loại lập kế hoạch
  2. Khái niệm, quy trình, cách thức triển khai giám sát hỗ trợ các hoạt động theo kế hoạch
  3. Khái niệm, phân loại và cách thức xây dựng chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Các cán bộ phụ trách công tác lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đơn vị tại các khoa /phòng của đơn vị quản lý nhà nước  / đơn vị sự nghiệp ngành y tế.


Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (024) 62662342 – (024) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn