Phân tích số liệu cơ bản

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được các khái niệm về thống kê cơ bản.
 2. Sử dụng được phần mềm SPSS hoặc Stata để thực hiện phân tích số liệu cơ bản.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Các khái niệm cơ bản trong thống kê
 2. Các chỉ số dịch tễ học cơ bản trong nghiên cứu y tế.
 3. Khái niệm về thống kê mô tả và thống kê phân tích.
 4. Thực hành thống kê mô tả và thống kê phân tích trên SPSS hoặc Stata.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Bác sĩ .
 2. Nghiên cứu viên tự do.
 3. Điều dưỡng.
 4. Kỹ thuật viên.
 5. Học viên cao học.
 6. Nghiên cứu sinh.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Phòng học có máy chiếu, màn chiếu; bảng/phấn. Học viên chuẩn bị Laptop để thực hành phân tích số liệu.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn