MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được các nguyên lý trong phân tích hồi quy.
 2. Thực hiện và phiên giải được hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic trên SPSS hoặc Stata.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Vai trò của phân tích hồi quy.
 2. Các nguyên lý của phân tích hồi quy.
 3. Hồi quy tuyến tính.
 4. Hồi quy logistic.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Bác sĩ.
 2. Bác sĩ nội trú.
 3. Học viên cao học.
 4. Nghiên cứu viên tự do.
 5. Học viên cao học.
 6. Nghiên cứu sinh.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Phòng học có máy chiếu, màn chiếu; bảng/phấn. Học viên chuẩn bị Laptop để thực hành phân tích số liệu.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn