Dành cho loại hình đào tạo chính qui

Video Hướng dân đăng ký tuyển sinh online

Thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi bấm nút gửi. Ban tuyển sinh chỉ chấp nhận bản ghi cuối cùng của thí sinh trước thời gian hết hạn nộp hồ sơ!

Điền chữ hoa có dấu
Lựa chọn giới tính danh sách
Chọn ngày sinh từ lịch
Điền thông tin dân tộc. Thí dụ Kinh, Tày, Nùng .......
Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên nào chọn 00
Nhập hộ khẩu thường trú hiện tại
Nhập mã tỉnh
Nhập mã quận, huyện
NƠI HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Nhập tên trường năm lớp 10
Thí sinh có thể tra cứu trước mã trường và khu vực ưu tiên của trường tại đường liên kết sau
Nhập trên trường năm lớp 11
Nhập mã trường năm lớp 11.
Nhập trên trường năm lớp 12
Nhập mã trường năm lớp 1

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

Thí sinh có thể tra cứu về tổ hợp xét tuyển đối với từng ngành tại đây
Nhập khu vực ưu tiên

THÔNG TIN ĐIỂM SỐ HỌC BẠ

Đề nghị nhập điểm trung bình lớp 12 của các môn liên quan đến tổ hợp xét tuyển của thí sinh
Nhập phân cách thập phân bằng dấu chấm, thí dụ 7.5
Nhập phân cách thập phân bằng dấu chấm, thí dụ 7.5
Nhập phân cách thập phân bằng dấu chấm, thí dụ 7.5
Nhập phân cách thập phân bằng dấu chấm, thí dụ 7.5
Nhập phân cách thập phân bằng dấu chấm, thí dụ 7.5
Nhập phân cách thập phân bằng dấu chấm, thí dụ 7.5
Nhập phân cách thập phân bằng dấu chấm, thí dụ 7.5
Nhập phân cách thập phân bằng dấu chấm, thí dụ 7.5

ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN TOÁN LỚP 10, 11

Nhập phân cách thập phân bằng dấu chấm, thí dụ 7.5
Nhập phân cách thập phân bằng dấu chấm, thí dụ 7.5

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hãy nhập địa chỉ email để chúng tôi có thể liên lạc với bạn
Hãy nhập số điện thoại chỉ email để chúng tôi có thể liên lạc với bạn

Đề nghị upload ảnh thẻ cá nhân và bản chụp học bạ của 3 năm lớp 10,11,12. Có thể nén lại dưới dạng tệp nén (zip) để up lên một lần