Để dẫn dắt tổ chức đi tới thành công, đòi hỏi người lãnh đạo phải có kỹ năng lãnh đạo – quản lý. Tuy nhiên, đây cũng là những kĩ năng mà nhiều nhà quản lý y tế còn đang thiếu hụt.

Người lãnh đạo các cơ sở y tế cần phải có kiến thức và bản lĩnh về lãnh đạo – quản lý, có tầm nhìn chiến lược, định hướng đúng đắn cho cơ sở – tổ chức, đảm bảo hoàn thành sứ mạng của tổ chức đồng thời đáp ứng các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra của tổ chức. Tuy nhiên, đây cũng là những kĩ năng mà nhiều nhà quản lý y tế còn đang thiếu hụt.

[ảnh 1]. Một số đặc tính nổi bật của người lãnh đạo
Nguồn: https://sacsconsult.com.au/

Kết quả nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo về lãnh đạo và quản lý của cán bộ quản lý trong hệ thống y tế do Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành năm 2016 tại 7 tỉnh/thành phố trên toàn quốc cho thấy: mặc dù các cán bộ quản lý tại các bệnh viện có trung bình thời gian chức vụ quản lý khá dài (khoảng 6-8 năm) nhưng vẫn đánh giá hiện trạng năng lực lãnh đạo quản lý của bản thân ở mức thấp. Tỷ lệ cán bộ tự đánh giá đủ năng lực lãnh đạo quản lý để đáp ứng nhu cầu công việc (đạt 4 điểm hoặc lớn hơn) trong nghiên cứu chỉ đạt xấp xỉ 20%. Điểm trung bình năng lực lãnh đạo quản lý nằm trong khoảng 2,5-3 trên thang điểm 1-5 với độ lệch chuẩn khoảng 0,7-0,9 (n=1042).

Thiếu hụt này không chỉ xảy ra ở khối điều trị mà tình trạng này cũng gặp phổ biến trong lĩnh vực y tế dự phòng. Kết quả khảo sát trên 632 cán bộ quản lý tại các đơn vị y tế dự phòng cho thấy các cán bộ quản lý cả tuyến huyện và tuyến tỉnh đều tự đánh giá các nhóm năng lực lãnh đạo quản lý của mình ở mức thấp, hoặc chỉ “tạm đủ” để đáp ứng nhu cầu công việc của mình với mức điểm trung bình năng lực hầu hết đều dưới 3 điểm trong thang điểm 1-5. Đa số cán bộ tham gia khảo sát cho biết được bổ nhiệm dựa trên năng lực nổi bật về chuyên môn mà chưa được đào tạo một cách bài bản về các kỹ năng lãnh đạo quản lý (nguồn: Lê Bảo Châu và cộng sự, đánh giá nhu cầu đào tạo về lãnh đạo và quản lý của cán bộ tuyến tỉnh và huyện thuộc hệ thống y tế công lập năm 2016, tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khoẻ và phát triển, tập 04, số 03-2020).

[ảnh 2]. Kỹ năng lãnh đạo quản lý theo từng cấp độ quản lý
Nguồn: Giáo trình Lãnh đạo và Quản lý, ĐHYTCC

Hãy truy cập website: https://tuyensinh.huph.edu.vn/archives/29233 và liên hệ với chúng tôi: Phòng Quản lý đào tạo-Trường Đại học Y tế công cộng, điện thoại 024 6266 2335

[ảnh 3]. Chương trình chuyên khoa II Tổ chức Quản lý Y tế
Nguồn: Viện ĐTCBQLYT, ĐHYTCC