Câu thành ngữ “một người lo bằng một kho người làm” cho thấy tầm quan trọng của người quản lý trong tổ chức. Để trở thành “một người lo hiệu quả”, các nhà quản lý cần có kỹ năng lãnh đạo và quản lý cần thiết

Kinh tế – xã hội nước ta đã và đang có những bước phát triển vượt bậc để kịp hội nhập quốc tế và khu vực, đi kèm là những thay đổi nhanh chóng của hệ thống y để đáp ứng nhu cầu người dân. Điều này đòi hỏi người lãnh đạo phải có kiến thức và bản lĩnh về lãnh đạo – quản lý. Người lãnh đạo phải có tầm nhìn chiến lược, định hướng đúng đắn cho cơ sở – tổ chức, đảm bảo hoàn thành sứ mạng của tổ chức đồng thời đáp ứng các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra của tổ chức. Tuy nhiên, đây cũng là những kĩ năng mà nhiều nhà quản lý y tế còn đang thiếu hụt.

[ảnh 1]Một số đặc tính nổi bật của người lãnh đạo

Nguồn: https://sacsconsult.com.au/

Kết quả nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo về lãnh đạo và quản lý của cán bộ quản lý trong hệ thống y tế do Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành năm 2016 tại 7 tỉnh/thành phố trên toàn quốc cho thấy: mặc dù các cán bộ quản lý tại các bệnh viện có trung bình thời gian chức vụ quản lý khá dài (khoảng 6-8 năm) nhưng vẫn đánh giá hiện trạng năng lực lãnh đạo quản lý của bản thân ở mức thấp. Tỷ lệ cán bộ tự đánh giá đủ năng lực lãnh đạo quản lý để đáp ứng nhu cầu công việc (đạt 4 điểm hoặc lớn hơn) trong nghiên cứu chỉ đạt xấp xỉ 20%. Điểm trung bình năng lực lãnh đạo quản lý nằm trong khoảng 2,5-3 trên thang điểm 1-5 với độ lệch chuẩn khoảng 0,7-0,9 (n=1042).

Thiếu hụt này không chỉ xảy ra ở khối điều trị mà tình trạng này cũng gặp phổ biến trong lĩnh vực y tế dự phòng. Kết quả khảo sát trên 632 cán bộ quản lý tại các đơn vị y tế dự phòng cho thấy các cán bộ quản lý cả tuyến huyện và tuyến tỉnh đều tự đánh giá các nhóm năng lực lãnh đạo quản lý của mình ở mức thấp, hoặc chỉ “tạm đủ” để đáp ứng nhu cầu công việc của mình với mức điểm trung bình năng lực hầu hết đều dưới 3 điểm trong thang điểm 1-5. Đa số cán bộ tham gia khảo sát cho biết được bổ nhiệm dựa trên năng lực nổi bật về chuyên môn mà chưa được đào tạo một cách bài bản về các kỹ năng lãnh đạo quản lý.

[ảnh 2]. Điểm trung bình năng lực lãnh đạo và quản lý (tự đánh giá theo thang điểm 1-5)

Chương trình đào tạo Chuyên khoa II Tổ chức quản lý Y tế do Trường Đại học Y tế công cộng cung cấp là một lựa chọn tối ưu đáp ứng nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý của các cán bộ quản lý đơn vị y tế. Chương trình gồm nhiều môn học, trong đó có môn Lãnh đạo quản lý với nhiều nội dung thiết thực như các phong cách lãnh đạo quản lý, quản lý thay đổi, quản lý xung đột… Được thiết kế theo hình thức kết hợp giữa lý thuyết và các tình huống lãnh đạo và quản lý thực tế, môn học sẽ cung cấp các kỹ năng lãnh đạo và quản lý cơ bản với các cách ứng dụng linh hoạt để học viên có thể vận dụng vào môi trường làm việc trong tương lai.

[ảnh 3]. Yêu cầu kỹ năng lãnh đạo quản lý theo từng cấp độ