HỒ SƠ GỒM:

 1. Phiếu đăng ký dự thi sau đại học.
 2. Sơ yếu lý lịch 
 3. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau:
  • Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học; 
  • Bằng tốt nghiệp Sau đại học, bảng điểm Sau đại học; 
  • Các chứng chỉ bổ sung các môn học theo quy định (nếu thuộc diện phải bổ túc kiến thức)
  • Chứng chỉ tiếng anh (nếu có)
 4. Văn bản có giá trị pháp lý chứng minh về thâm niên công tác.
 5. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập, công tác của một bệnh viện đa khoa.
 6. Văn bản có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên). 
 7. 04 ảnh mới nhất cỡ 3 × 4 cm của thí sinh.
 8. 02 Phong bì dán tem trong nước, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận

Đối tượng dự thi nghiên cứu sinh bổ sung mục 9, 10, 11, 12:

 1. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác (nếu có).
 2. 05 Quyển Đề cương nghiên cứu
 3. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.