Cơ chế tự chủ của các cơ sở y tế đã và đang được vận hành. Đổi mới hành vi của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế là bước ngoặt quan trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ khách hàng trong cơ chế tự chủ.

Hiện nay, hệ thống y tế Việt Nam đang “Đổi mới và hoàn thiện theo hướng Công bằng – Hiệu quả – Phát triển”, vận mình trong bối cảnh tự chủ và hội nhập, đảm bảo đạt các mục tiêu về chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Để đạt được những mục tiêu này, đòi hỏi các cơ sở y tế cần có đội ngũ nhân lực thay đổi hành vi theo hướng tích cực như làm việc với năng suất lao động cao, gắn kết với tổ chức, và hài lòng với công việc.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ nhân viên y tế hài lòng với công việc còn thấp, 30-50%, tỷ lệ nhân viên y tế, người lao động gắn kết với các cơ sở y tế chỉ đạt 68%. Sự gắn kết của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế, đặc biệt là cơ sở y tế công lập thật sự là vấn đề mà các cán bộ lãnh đạo quản lý cần phải giải quyết. Hiện tượng các nhân viên y tế chuyển công việc từ các cơ sở y tế công lập sang cơ sở y tế tư nhân ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng chăm sóc sức khoẻ khách hàng.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của nhân viên y tế, từ cấp độ cá nhân cho đến cấp độ nhóm và tổ chức. Muốn giải quyết được những vấn đề trên, đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý cơ sở y tế cần có năng lực toàn diện về những nội dung liên quan đến khoa học hành vi và văn hoá tổ chức.

Hành vi và văn hoá tổ chức là môn khoa học nghiên cứu suy nghĩ, cảm nhận, hành động của cá nhân trong một tổ chức và những yếu tố giải thích cho những suy nghĩ, cảm nhận và hành động đó. Môn học này thuộc chương trình chuyên khoa 2 tổ chức quản lý y tế do Trường Đại học Y tế công cộng đào tạo.

Những yếu tố cá nhân bao gồm những yếu tố nhân khẩu xã hội học như tuổi, giới, tình trạng hôn nhân, tình trạng sức khoẻ, năng lực tư duy, năng lực vận động…Những yếu tố thuộc nhóm như vai trò của người lãnh đạo nhóm, cấu trúc nhóm, năng lực của nhóm, nhiệm vụ của nhóm, thông tin trong nhóm, quan hệ hợp tác giữa các thành viên nhóm…và những yếu tố thuộc về tổ chức như chiến lược của tổ chức, nguồn lực của tổ chức, cơ cấu tổ chức, các quy trình của tổ chức đặc biệt là văn hoá của tổ chức…Nhà lãnh đạo quản lý cơ sở y tế được trang bị kiến thức về những yếu tố này sẽ đưa ra được các quyết định đúng đắn để thay đổi hành vi của các nhân viên y tế.

Năm 2020 trường Đại học Y tế công cộng tiếp tục tuyển sinh khóa 7 Chuyên khoa 2 Tổ chức quản lý y tế (100 chỉ tiêu). Ứng viên quan tâm xin mời xem chi tiết thông tin tuyển sinh kèm các biểu mẫu tại đường link: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/13087