Chương trình Thạc sỹ Quản lý bệnh viện (QLBV) là chương trình sau đại học đầu tiên tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ tại các cơ sở  Y tế, đặc biệt là bệnh viện.

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản lý bệnh viện (QLBV) là chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng,  giúp cho người học nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý. Hình thức đào tạo theo Hệ thống tín chỉ. Thời gian đào tạo tối thiểu là 18 tháng và tối đa là 42 tháng. Chương trình bao gồm 60 tín chỉ chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: hoàn thành các môn cơ bản, môn cơ sở và môn chuyên ngành

Giai đoạn 2: kiến tập bệnh viện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến:

  • Lãnh đạo và quản lý tại các cơ sở Y tế công lập, tư nhân và quốc tế
  • Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng đào tạo về quản lý và quản lý bệnh viện

GIỚI THIỆU NGÀNH TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

THẠC SĨ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN (MÃ NGÀNH: 8720802)

  1. Điều kiện tuyển sinh (yêu cầu đầu vào)

– Điều kiện về văn bằng
– Điều kiện về kinh nghiệm công tác .

  1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

– Môn cơ bản: Toán thống kê
– Môn chuyên ngành: Tổ chức quản lý y tế
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cấp độ A2 khung Châu Âu)

Chi tiết xem tại đường  Link đến mục tuyển sinh kèm các biểu mẫu: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/13087
Link đến chương trình đào tạo:
https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/thsqlbv/ctdt