Chuyên khoa I Y tế công cộng (CKI YTCC) là một loại hình đào tạo sau đại học nhằm nâng cao năng lực quản lý y tế, dành cho người đang công tác trong hệ thống y tế. CK I YTCC có vai trò quan trọng trong việc triển khai, báo cáo và đánh giá các chương trình y tế tại cộng đồng.

Người có bằng CKI YTCC có thể học Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế, là một tiêu chí cần có để xét bổ nhiệm vị trí quản lý, lãnh đạo của các cơ sở y tế.

Chương trình đào tạo CK1 YTCC kéo dài 18 tháng, nội dung gắn với thực tế công việc, lịch học tập linh hoạt người học vẫn đảm bảo nhiệm vụ tại cơ quan trong quá trình học. Với phương pháp đào tạo tiên tiến, đội ngũ giảng viên tâm huyết nhiều kinh nghiệm, người học sẽ học được nhiều kiến thức thực tế để ứng dụng trong công tác chuyên môn.


GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022
 

CHUYÊN KHOA I Y TẾ CÔNG CỘNG

  1. Điều kiện tuyển sinh (yêu cầu đầu vào)

– Điều kiện về văn bằng
– Điều kiện kinh nghiệm thâm niên công tác

  1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

Môn cơ bản: Toán thống kê
– Môn chuyên ngành: Tổ chức quản lý Y tế

Chi tiết xem tại đường Link đến mục tuyển sinh kèm các biểu mẫu: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/13087
Link đến chương trình đào tạo: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/chuyenkhoa/ctdt