Y tế công cộng (YTCC) là khoa học phòng chống bệnh tật, kéo dài cuộc sống và nâng cao sức khỏe của con người thông qua những nỗ lực có tổ chức của xã hội. Các tiếp cận YTCC đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của chăm sóc y tế.

Chương trình đào tạo tiến sĩ (TS) YTCC kéo dài 4 năm cung cấp cách tiếp cận hệ thống, thiết kế linh hoạt, đáp ứng từng nhóm đối tượng khác nhau. Điểm mạnh của Trường là cung cấp nhiều cơ hội để nghiên cứu sinh tiếp cận với môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp và xuất bản các báo cáo khoa học có chất lượng.

YTCC cung cấp khả năng nghiên cứu chuyên sâu, độc lập và đáp ứng nhanh nhạy với yêu cầu thực tế, phù hợp các vị trí nghiên cứu chuyên sâu và quản lý y tế cấp cao.


 GIỚI THIỆU NGÀNH TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC (2022)

 

TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG (MÃ NGÀNH: 9720701)

1. Điều kiện tuyển sinh (yêu cầu đầu vào)

– Điều kiện về văn bằng
– Điều kiện về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học |
– Đề cương nghiên cứu theo mẫu của Trường Đại học Y tế công cộng
– Điều kiện về trình độ ngoại ngữ
– Điều kiện về kinh nghiệm công tác .

2. Phương thức tuyển sinh : Xét tuyển

– Xét tuyển hồ sơ
– Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng xét tuyển và kiểm tra năng lực tiếng Anh (nếu có).

Chi tiết xem tại đường Link đến mục tuyển sinh kèm các biểu mẫu: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/13087 
Link đến chương trình đào tạo
: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/ts/ctdt