KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC
Xét nghiệm chính xác-Chẩn đoán rõ ràng

Trong nền y học hiện đại, hoạt động khám chữa bệnh ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực kỹ thuật xét nghiệm y học (KTXNYH) có trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, số lượng cán bộ có trình độ sau đại học về  KTXNYH tại các cơ sở y tế ở Việt Nam còn rất thiếu vì mới chỉ có một số trường đào Thạc sỹ về chuyên ngành này trong những năm gần đây. Do vậy, nhu cầu về nhân lực có trình độ sau đại học về KTXNYH còn rất lớn. Thạc sỹ KTXNYH tốt nghiệp ra trường có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến như:  Làm quản lý kỹ thuật hay chất lượng xét nghiệm tại các khoa/phòng xét nghiệm của bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế; Làm công tác giảng dạy hay nghiên cứu chính tại các cơ sở đào tạo & nghiên cứu về khoa học sức khỏe/xét nghiệm; Làm quản lý tại các đơn vị khác như sản xuất, kinh doanh hóa chất và thiết bị xét nghiệm.


GIỚI THIỆU NGÀNH TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

 THẠC SĨ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC (MÃ NGÀNH: 8720601)

  1. Điều kiện tuyển sinh (yêu cầu đầu vào)

– Điều kiện về văn bằng
– Điều kiện về kinh nghiệm công tác .

  1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

– Môn cơ bản: Sinh học
– Môn chuyên ngành: Tổ hợp môn (Vi sinh – Hóa sinh – Huyết học)
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cấp độ A2 khung Châu Âu)

Chi tiết xem tại đường  Link đến mục tuyển sinh kèm các biểu mẫu: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/13087
Link đến chương trình đào tạo: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/program/thsxnyh