Tiến sĩ quản lý bệnh vện là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về công tác quản lý bệnh viện. Đây là Chương trình đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đào tạo chuyên gia có năng lực cao về nghiên cứu, phát hiện và giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực quản lý bệnh viện. Những môn học, thiết kế nghiên cứu can thiệp, nghiên cứu triển khai chương trình cung cấp cho người học sẽ giải quyết những vấn đề đó, góp phần giúp bệnh viện hoạt động có chất lượng và hiệu quả hơn. Thời gian đào tạo là 3 năm tập trung với người có bằng Thạc sĩ và 4 năm tập trung với người có bằng tốt nghiệp Đại học.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến

  • Các bệnh viện công lập và tư nhân ở các tuyến khác nhau
  • Các trường đại học đào tạo về quản lý bệnh viện

GIỚI THIỆU NGÀNH TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

 TIẾN SĨ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN (MÃ NGÀNH: 9720802)

1. Điều kiện tuyển sinh (yêu cầu đầu vào)

– Điều kiện về văn bằng
– Điều kiện về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học
– Đề cương nghiên cứu theo mẫu của Trường Đại học Y tế công cộng
– Điều kiện về trình độ ngoại ngữ
– Điều kiện về kinh nghiệm công tác .

2. Phương thức tuyển sinh : Xét tuyển

  • Xét tuyển hồ sơ
  • Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng xét tuyển và kiểm tra năng lực tiếng Anh (nếu có).

  Chi tiết xem tại đường Link đến mục tuyển sinh kèm các biểu mẫu: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/13087
Link đến chương trình đào tạo: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/5100