Tổ chức quản lý  y tế là ngành khoa học quản lý chuyên sâu trong lĩnh vực y tế, nhằm đào tạo chuyên gia có trình độ cao về năng lực quản lý, góp phần xây dựng và thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành y tế.

Chương trình áp dụng hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, thời gian đào tạo tối thiểu là 24 tháng và tối đa là 48 tháng. Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên có khả năng đảm nhiệm vị trí quản lý từ cấp phòng trở lên của các cơ sở y tế.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến: Lãnh đạo và quản lý tại các cơ sở Y tế công lập, tư nhân và quốc tế. Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng đào tạo về quản lý và quản lý bệnh viện


GIỚI THIỆU NGÀNH TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

CHUYÊN KHOA II TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ (MÃ NGÀNH: 62.72.76.05)

  1. Điều kiện tuyển sinh (yêu cầu đầu vào)

– Điều kiện về văn bằng
– Điều kiện kinh nghiệm công tác

  1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

– Môn chuyên ngành: Tổ chức và quản lý y tế.
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh theo qui định hiện hành (Tương đương trình độ C và có phần chuyên ngành).

 Chi tiết xem tại đường Link đến mục tuyển sinh kèm các biểu mẫu: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/13087
Link đến chương trình đào tạo: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/ck2qly/ctdt